Make your own free website on Tripod.com

chaplin.jpg (8879 bytes)

Filmklubben Chaplins medlemsbrev hösten 2000

En bit in på hösten inleder filmklubben sin verksamhet fredagen den 13 oktober med
årsmöte i Bio Savoys foajé kl. 18.45. På årsmötet väljs den nya styrelsen (de flesta från
den föregående sitter gärna kvar). Efter årsmötet visas filmen "Allt om min mamma"
kl. 19.30. Efter filmen inviger vi de nya lokalerna i Villa Julius nere på Nygatan, som
Chaplin hyr tillsammans med kulturföreningen alterego. I utrymmena är det tänkt att
Chaplin skall inrätta en videoredigeringsverkstad. Vi planerar även att hålla öppet hus
på kvällen efter höstens samtliga filmer. I vanlig ordning har planeringen av nästa års
VERA-festival inletts. Festivalen äger rum 14-18 mars 2001. Filmklubben har inför
festivalen utlyst en filmtävling för ungdom som under festivalen inte är äldre än 25 år.
Filmerna skall göras på video och ha en längd om 1 minut  - 15 minuter.

Höstens filmer upphäver tyngdlagen och gör anrika Bio Savoys fåtöljer sagolikt bekväma!

Medlemskort köpes före visningarna och ger rätt till fri avgift den kvällen. Medlemskortet
ger även rabatter till VERA-festivalen.

Nytt medlemskort skall köpas varje höst! Priser: Medlemskort 50 mk. Ungdomsmedlemmar
(u 20 år) 20 mk. Biljettpriser 20 mk, respektive 10 mk (u 20 år) för medlemmar.
Icke medlemmar 40 mk. Filmerna annonseras i lokltidningarna några dagar före visning.
Samtliga filmer visas på anrika Bio Savoy i Mariehamn.

Väl mött
Styrelsen för filmklubben Chaplin

Tillbaka till huvudsidan