Make your own free website on Tripod.com

chaplin.jpg (8879 bytes)

Filmklubben Chaplin medlemsbrev våren 2001

Chaplins verksamhet under våren blir intensiv. Planeringen av filmfestivalen VERA
14 - 18 mars är i sitt slutskede. Hälften av styrelsen besökte i december den stora
internationella filmfestivalen i Amsterdam, där vi såg flere mycket anmärkningsvärda
dokumentärfilmer. Vi har beställt de i vår smak intressantaste filmerna till VERA.
Filmer från Kina, Iran och Kanada. Sedan återstår ju om Mohammad Atebbai i
Teheran och Cao Ning i Peking verkligen lyckas posta sina filmer i tid till festivalen.
Ett antal regissörer från de nordiska länderna kommer till VERA för att presentera
sina filmer. I vanlig ordning startar festivalen med en åländsk kväll.

Festivalkatalogen utkommer i februari 2001.

Förövrigt har Chaplins videoverkstad kommit igång med stor hjälp av Christian Stormbom,
som tillsammans med Mattias Westmark leder kursverksamheten. Kurskvällar är tisdagar
och torsdagar kl 19.00 i Villa Julius på Nygatan. Intresserade kan titta in. Deltagarantalet
är redan ganska stort, men säkert hittar vi möjligheter för flere att delta.

Filmresa till Stockholm blir det helgen 10 februari, med avresa lördag morgon.
Anmälan och betalning måste göras före den 2 februari. Pris ca 250 mk. Gäller endast
hotellet. Anmälan till e-post adress: vera.filmfestival@pp.inet.fi Ring annars någon i styrelsen.

FESTIVALORKESTERN spelar upp till tangokväll lördagen den 27 januari på hotell
Pommern kl 21.00. Bordsbeställningar direkt till hotellet, tel 15549.
Entré ! Generalrepetion inför festivalfesten.

Medlemskort köpes före visningarna och ger rätt till fri avgift den kvällen. Medlemskortet
ger även rabatter till VERA-festivalen.

Nytt medlemskort skall köpas varje höst! Priser: Medlemskort 50 mk. Ungdomsmedlemmar
(u 20 år) 20 mk. Biljettpriser 20 mk, respektive 10 mk (u 20 år) för medlemmar.
Icke medlemmar 40 mk. Filmerna annonseras i lokltidningarna några dagar före visning.
Samtliga filmer visas på anrika Bio Savoy i Mariehamn.


Information om filmklubben Chaplin och Filmfestivalen VERA finns på vår hemsida
http://verafestival.tripod.com Länkar b.la till Göteborgs-Postens fina recensionsarkiv.
Klicka på filmguiden så har ni recensioner till de senaste fem årens samtliga filmer
som visats i Sverige.


Styrelsen för filmklubben Chaplin

Tillbaka till huvudsidan