Make your own free website on Tripod.com

chaplin.jpg (8879 bytes)

Filmklubben Chaplin medlemsbrev våren 2002

Filmklubben Chaplin har under våren 2002 ett aktivt program. Förutom de ordinarie
visningarna firar filmfestivalen VERA 5-årsjubileum den 13-17 mars. Vi har mycket
intressanta filmer beställda och bekräftade, några av dem producerade i Ryssland.
Vi kommer även att visa ett tiotal internationellt prisbelönta kortfilmer.

Ungdomsfilmtävlingen är detta år marknadsförd i hela Svenskfinland och arrangeras
i samarbete med Finlandssvenskt Filmcentrum. Sista inlämningsdag för tävlingsbidrag
är 1 mars 2002. Tävlingen är öppen för alla som under festivalen ännu inte fyllt 26 år.
Filmerna skall vara högst 15 minuter långa.

Festivalkatalogen utkommer i slutet av februari 2002.

Kursverksamheten i digital filmredigering fortsätter tisdagar och torsdagar kl 19-21
i klubblokalen i Villa Julius nedre botten, intresserade är välkomna att titta in.

Den traditionella filmresan till Stockholm har vi flyttat fram till november, för att vi då
skall kunna besöka Stockholms Filmfestival.

Vårens ordninarie program:
Tidningsannons onsdagen före visning, varannan gång i Nya Åland och varannan i
Tidningen Åland. Filmerna visas alltid på anrika Bio Savoy.

Lördagen den 2 februari kl. 20.30 visas den ålänska filmen "En greves vapen".
Filmen som är ca 60 minuter lång, är producerad av Peter Nylund, Lasse Aspbäck,
Kennet Lindberg och Jonathan Grönqvist. Produktionen är gjord med digital videoteknik
och är ett gott exempel på de möjligheter som numera finns inom filmproduktionen.

Styrelsen för filmklubben Chaplin

Tillbaka till huvudsidan