Make your own free website on Tripod.com

 

Onsdag:

19.00 Filmer från Ålands Sjöfartsmuseums filmarkiv. Unika upptagningar

från de sista segelfartygens seglingar med

vete från Australien.

Torsdag:

19.00 Öppning.

19.15 Desserts (3 min),Jeff Stark, Skottland 1998

19. 20 Fyren (90 min), Kristian Petri,Jan Röed, Sverige 1999

20.50 Paus

21.05 Eating Out (7 min), Pål Sletaune Norge 1993

21.15 Året genom Börfjord (12 min), Morten Skallerud, Norge 1991

21.30 Saar (28 min), Jaan TTätte,Estland 1999

22.00 Fruset Hjärta (90 min), Andersen/Sanders, Norge 1999

Fredag:

14.00-16.00 Filmseminarium på hotell Pommern

18.00 Junkies (90 min), Trond Kvist, Norge 1999

19.30 paus

20.00 Gösta Werner presenterar sina filmer

20.15 Midvinterblot (12 min), 1946

20.30 Tåget (21 min), 1948

21.00 Den Röda Fläcken (6 min), 1996

21.10 Att döda ett barn (9 min), 1953

21.30 Spökskepp (10 min), 1998

21.40 Paus

22.00 Det är ju så roligt i Ryssland ( 60 min)

Johnsson/Pienowski/Bergmark, 1998

23.00 Pleasure of War (12 min), Ruth Lingford,England 1998

23.15 The Bass Player (18 min), Denis Lawson, Skottland 1999

Lördag:

14.00 Filmerna i ungdomsfilmtävlingen presenteras

15.30 Parachute Jump ( 15 min), Steen Häller Rasmussen, 1999 Danmark

15.45 Nadja (25 min), Susanna Edwards, Sverige1999

16.15 Tare-Havets skogar (28 min) ,Armin Muck , Sverige 1999

16.45 Trans-Siberia (60 min), Kanerva Cederström, Finland 1999

17.45 The Vehicle with the soul of a man (19 min), Bahlka Ghosh, Indien

1999

18.10 Pan Fried (7 min) Justin Molotnikov, Skottland 1999

18.20 Alfågeln israndens fågel (29 min), Ingemar Lind, Sverige 1997

19.00 Prisutdelning i ungdomsfilmtävlingen

19.20 Bodyshifters (18 min), Paula Macgee, Skottland 1999

19.40 Vägen till Lelle (28 min) Ulrika Bengts, Finland 1999

20.15 Little sisters ( 7 min), Nic Murison, Skottland 1999

20.25 Satumaa (70 min) Claes Ohlsson Finland 1999

21.45 Filmfest med utdelning av Vera- statyetten på hotell Pommern.

Söndag:

14.30 Nanook-köldens son (64 min), Robert Flaherty USA 1999

16.00 Tsatsiki morsan och polisen(94 min) Ella Lemhagen, Sverige 1999