Make your own free website on Tripod.com

chaplinliten.jpg (4210 bytes)

VERKSAMHETSPLAN 2000 - 2001

Föreningen Filmklubben Chaplin r.f. verkar ideellt på Åland för att främja
filmkulturen i landskapet Åland. Föreningens mål är att visa kvalitetsfilm, att
sprida kunskap om film och stödja verksamhet som har med film att göra.

Under verksamhetsåret eftersträvas att visa en film per månad på Bio Savoy.
Filmklubben fortsätter sin strävan att inbjuda olika målgrupper som kan
tänkas ha specialintresse av vissa filmer till specialpriser.

Under vårvintern planeras som brukligt den uppskattade filmresan till
Stockholm.

Dokumentärfilmfestivalen VERA fortsätter nu med strävan att permanenta
inslaget med ungdomsfilmtävling.

Föreningen ämnar att försöka utnyttja föreningens nya lokal i Villa Julius för
dels diskussionsträffar efter filmvisningar, men också att starta en eventuell
redigeringsstudio. Inledande diskussioner har förts med landskapets kulturbyrå
och Mediaverkstaden Ab.

Filmklubben Chaplin planerar att under verksamhetsåret anordna kurser i film-
kunskap för ungdomar på fasta Åland och i skärgården.

Chaplin fortsätter även sitt samarbete med Finlandssvenskt   Filmcentrum

2000-10-09

Mogens Lindén
ordförande


Tillbaka till huvudsidan